pro JGS Váš dodávateľ Bosch Security Systems

Základné informácie

Ozvučovacie systémy
Ozvučenie, núdzový akustický systém (požiarny rozhlas)

Obrázok

Pojem ozvučovacie systémy označuje systém verejného ozvučenia používaného k osloveniu čo najširšieho okruhu ľudí. Systémy verejného ozvučenia sú nosným programom firmy Bosch Security Systems. Používajú sa všade tam, kde je potrebné osloviť, informovať, upozorniť a hlásiť pri ochrane návštevníkov, cestujúcich, pracovníkov, študentov, ... Stretávame sa s nimi v školách, malých i veľkých obchodných centrách, na staniciach, letiskách, vo verejných a administratívnych budovách, v priemyselných podnikoch, v reštauráciách, lebo záber ich použitia je veľmi široký.

Kongresové systémy
Konferenčné a tlmočnícke systémy

Obrázok

Kongresové systémy zabezpečujú hladký a rychlý priebeh jednaní pre akýkoľvek počet účastníkov - od stretnutia niekolkých účastníkov až po medzinárodné kongresy s niekoľko sto účastníkmi. Tieto systémy obsahujú mikrofónnu jednotku, ktorá je vždy vybavená vstavaným reproduktorom pre zaistenie perfektnej zrozumiteľnosti v rôznych akustických podmienkach kongresových sál.

Systémy priemyselnej televízie
Kamerové bezpečnostné systémy

Obrázok

Systémy priemyselnej televízie (CCTV) se stali nenahraditeľnou súčasťou bezpečnostných a kontrolných systémov supermarketov, obchodných domov, hotelov, garáží, mestských centier, administrativnych budov, letíšť, stanica, priemyselných podnikov, zábavných a športovných centier, policajných i armádnych objektov.

Medzi hlavné funkcie systémov priemyselnej televízie patrí:
  • prevencia kriminality
  • identifikácia osôb a objektov
  • zaistenie bezpečnosti pracovníkov a obsluhy strojných zariadení
  • dohľad nad technologickými procesmi
  • sledovanie dopravných situácii

pro JGS Váš dodávateľ Bosch Security Systems